E-SHOP Kategorie

KategorieČekejte prosím ...

Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.
kosikKošík
0.00 Kč
(žádná položka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CE BTR PEN | CERKAMED
Tento nástroj umožňuje bezpečné uchopenie a bezpečné odstránenie zbytkov zalomeného endonástroja bez ohľadu na jeho polohu v kanáliku. ...
VDW
Ultrazvukom aktivované endodontické irigačné tipsy. Tips je vyrobený z flexibilného polyamidu, ktorý je šetrný k dentínu, ľahko ovládateľný a ef...
CE 68 | CERKAMED
Na extrakciu tekutín z koreňového kanálika.  Uľahčuje vysychanie koreňového kanálika. Zrýchľuje prácu. Znižuje spotr...
DW V040495 | VDW
Stojan na rýchle odloženie a čistenie koreňových nástrojov počas endodontického ošetrenia. Zásobník na dezinfekčný roztok je odolný voči rôznym che...
Ultradent
Vďaka kanylám NaviTip budete mať kontrolované dávkovanie kdekoľvek v kanáliku. Ohybné kanyly a zaguľatené špičky ľahko prejdú zakrivenými kanálikmi.
Larident
Sklenené liekovky s vrchnákom.
DW 179
Pomôcka na presné nastavenie dĺžky nástrojov, guttapercha a papierových čapov. Jedna drážka na meranie je určená na nástroje so silikónovým stopéro...
Slúži na bezpečné zastavenie zavádzania inštrumentu. VDW Katalóg 2019/2020 (PDF)
Výplachové kanyly pre jemnú, profesionálnu irigáciu koreňových kanálikov a paradontu bez nebezpečenstva poranenia apexu alebo poškodenia tkaniva.
Nástroje šetriaci Chelatorový gél. Prípravok umožňujúci účinné čistenie a jednoduchšiu preparáciu. Odstraňuje vrstvu nánosu. Aktívne substancie: 15...